dansk english

Historien om gården

Trøjsel er en af de gamle gårde i ’De otte sogne’, som egnen sydøst for Kolding også kaldes. En betegnelse, der stammer fra 1864, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland efter nederlaget ved Dybbøl kom til at gå syd for disse naturskønne og fra gammel tid velstående sogne.

Navnet stammer fra en for længst nedrevet middelalderborg beliggende nogle hundrede meter syd for den nuværende gård. De nuværende bygninger stammer fra midten af 19. århundrede, en tid hvor de fleste af egnens karakteristiske store gårdanlæg blev bygget. Frugtbar jord kombineret med opfedning af stude til det nordtyske marked gav i sidste halvdel af 1800-årene gyldne år i ’De otte sogne’.

På den tid kom gården på Juhl-familiens hænder. I dag bor femte generation på gården, som nu ikke længere er hjemsted for landbrugsdrift, men omdannet til virksomhedspark, depotudlejning og bed & breakfast.

CVR: 65449811 • WEB: SØGEMEDIER A/SCOOKIES